Categories

ฮังการี !!!!!!!!!

posted on 11 Sep 2011 11:36 by kbguide
ประเทศฮังการี หรือ สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)
มีเมืองหลวงคือ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

ประเทศฮังการีตั้งอยู่บริเวณที่ราบคาร์เปเทียนในยุโรปตอนกลาง
และไม่มีทางออกทะเล

พรมแดนของประเทศ

 ทิศเหนือจรด            สโลวัก และยูเครน
ทิศใต้จรด                เซอร์เบีย-มอนเตนิโกร และโครเอเทีย
ทิศตะวันตกจรด        ออสเตรีย และสโลวีเนีย
ทิศตะวันออกจรด      โรมาเนีย


สัญลักษณ์ของประเทศฮังการี

           

ธงชาติ                                         ตราประจำราชวงศ์

.

อาหารท้องถิ่นน

  

Gulasch

เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศฮังการี และเป็นอาหารที่คนเยอรมันชอบกินกันมาก
ลักษณะคล้ายกับซุปข้นหรือสตู ทำมาจากเนี้อหมู ไก่งวง หรือเนื้อ 

Toltottkaposzta

กะหล่ำปลีห่อข้าวรสเปรี้ยว อีกด้วย

Langose

 เป็นขนมพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของฮังการีแป้งเหนียวๆ
ป้ายด้วยเนยกระเทียม ราดซอสมะเขือเทศ
แล้วโรยหน้าด้วยมอสเรลล่าชีส กลิ่นหอมรสชาติดี

Stuffed Pancake 

ที่เลื่องลือมานานนับร้อยๆ ปีแล้ว

.

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

.

 

.CASTLE HILL

ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมืองบูดาเปสท์

.\

มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH)

โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากกการ ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย
อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก
ซึ่งมีหลังคาสลับสีอันสวยงามของ สถาปัตยกรรมแบบนีโอ

.

Fishermen's Bastin หรือ ป้อมชาวประมง

 เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด
และที่แห่งนี้ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึง
ความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง
ในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกราน เมื่อปี 1241 - 1242

.

สะพานเชน (CHAIN BRIDGE )

เป็นสะพานที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์
ซึ่งอยู่ไกล้กับอาคารรัฐสภาที่มีการก่อสร้างอย่างสวยงาม

.

เขา "GELLERT HILL"

ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพแห่งฮังการี อีกทั้งยังได้ชมวิวพาโนรามิกอันงดงามของเมืองอีกด้วย

.

แม่น้ำดานูบ (danube river)

เป็นแม่น้ำสายเลือดของฮังการีไหลผ่านเมืองบูดาเปส 

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 
ขอขอบคุณรูปภาพจาก
 
 
 
 

คำถามทบทวน 555555+

posted on 18 Aug 2011 19:40 by kbguide
 1. มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร

      การใช้สื่อมากกว่า 1 สื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้รับสื่อสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง โดยผ่านการควบคุมการใช้
และโต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่าย
โดยเป็นสื่อตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลผ่านหลากหลายวิธี 
 
 2. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร

      เว็บไซต์เป็นสื่อที่มีความทันสมัยและมีประโยชน์ สามารถนำเสนอข้อมูลได้
หลากหลายประเภททั้งตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่ยนไหว ต่างจากเอกสารสิ่งพิมพ์
ที่แสดงได้แค่ ตัวอักษร และรูปภาพ รวมถึงเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ได้ 
ง่ายต่อการสืบค้น มากกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงเว็บไซต์สามารถแก้ไข
เปลื่ยนแปลงปรับปรุงได้ง่ายกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์

 
 3. Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง

       PowerPoint เป็นโปรแกรมในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Multimedia ที่สามารถนำเสนอใน
รูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ยนไหว แผนภูมิ กราฟ และเสียงต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
 
 4. การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร

        การเชื่อมโยงภายในคือ เชื่อมโยงภายในตัวเอกสาร อาจจะเปลื่ยนไปยังต่างสไลด์นำเสนอ
การเชื่อมโยงภายนอกคือ เชื่อมโยงออกจากตัวเอกสาร ไปยังสื่ออื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น
 
 5. นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดท